school.projects
:: Neurónové siete >> projekt #1, projekt #2, projekt #3, esej
:: Počítačové videnie >> zadanie
:: Biokybernetika >> Artificial Art Gallery
:: Neurofuzzy systémy >> Indigo™