Biocybernetic >> Artificial Art Gallery  
Abstrakt : Úvod : Gallery : Linky : Záver 


Abstrakt

Ako názov napovedá obsahom týchto stránok sú galérie obsahujúce diela z oblasti Artificial Art (obrázky, hudba a animácie).
Konzultant: Chvál
© 2002 tommy